Hannamaija Ylönen
Move Your Mind I Mind Your Move
Oletko päättänyt lopettaa tupakoinnin? Hypnoosi tukee tupakoimattomuuttasi.
Ota yhteyttä ja varaa aika alkutapaamiseen!

Etusivu      Valmentajien psyykkinen valmennus – taitopaketti valmentajille

 
 
                                                       VALMENTAJIEN PSYYKKINEN VALMENNUS - TAITOPAKETTI VALMENTAJILLE
 
Urheilijat ovat yksilöllisiä, ja niin ovat valmentajatkin. Valmennus perustuu toimivaan vuorovaikutukseen urheilijan ja valmentajan välillä, ja
jokainen valmentaja on myös psyykkinen valmentaja. Pelkkä tieto ei riitä, vaan valmennus on pitkälti taitolaji. Valmennus vaatii itse-
tuntemusta, ja kuten urheilijan, myös valmentajan on tunnistettava sekä vahvuutensa että taidot, joissa hän voi vielä kehittyä. Valmentaja on 
alttiina kritiikille, ja urheilusuoritusten lisäksi valmentajan on kyettävä analysoimaan ja tarvittaessa kehittämään omaa toimintaansa.
Toisaalta on tilanteita, joissa valmentajan on kyettävä pitämään kiinni näkemyksestään. Valmentajan on pystyttävä kuuntelemaan,
motivoimaan,kannustamaan ja lohduttamaan, ja samanaikaisesti valmentajan on oltava riittävän vaativa. Valmennus vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttäja paineensietokykyä, ja valmentajan on kyettävä säätelemään omia tunteitaan niin, etteivät ne vaaranna valmennussuhdetta
tai urheilijan suoritusta. Tehtävän edellyttämät taidot ovat pitkälti rinnastettavissa esimiestaitoihin. Valmentajille kohdennettu psyykkinen
valmennus voidaan toteuttaa yksittäisenä koulutustapahtumana, tai se voi koostua useammasta tapaamisesta myös pitemmällä aikavälillä.
 
Avainsanat: vastavuoroisuus, aktiivisuus, toiminnallisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.
 
Yleisiä teemoja: ihmis- ja itsetuntemus, psyykkiset taidot, valmennussuhteen ja joukkueen rakentaminen, motivointi, ryhmän käynnistäminen
ja ohjaaminen, kehityskeskustelujen toteuttaminen, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja vastaanottaminen, omien viestintä – ja
vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ristiriitojen ja konfliktien käsittely.
 
Työtavat: alustukset, keskustelu, harjoitukset, simulaatiot, kirjalliset tehtävät.     PALUU ETUSIVULLE
 
                                                                                                                                                                        Henkilökohtainen psyykkinen valmennus -->
Ota yhteyttä:
Hannamaija Ylönen
valmennus@hannamaijaylonen.fi
p. 040 6764 161
www.hannamaijaylonen.fi