Hannamaija Ylönen
Move Your Mind I Mind Your Move
Oletko päättänyt lopettaa tupakoinnin? Hypnoosi tukee tupakoimattomuuttasi.
Ota yhteyttä ja varaa aika alkutapaamiseen!

Etusivu      Työyhteisövalmennus

 
 
                                                                          TYÖYHTEISÖVALMENNUS
 
Työyhteisövalmennus voi olla osa koulutushanketta tai erillinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on parantaa esimerkiksi työyhteisön
valmiuksia kohdata muutostilanne tai selvitä siitä. Toisinaan valmennuksen sisältö ja tavoitteet tulevat esiin koulutuksen tai jonkin koetun
ristiriitatilanteen myötä. Raja koulutukseen on liukuva esimerkiksi niin, että koulutuksessa käsiteltyjä teemoja työstetään valmennuksessa
syvällisemmin ja henkilökohtaisemmalla tasolla. Kuten koulutukseen ja esimiesvalmennukseen, myös työyhteisövalmennukseen voidaan
liittää ulkoilua ja kävelykokous-työskentelyä luonnosta nauttien.
 
Avainsanat: luottamuksellisuus, vastavuoroisuus, aktiivisuus, kokemuksellisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.
 
Yleisiä teemoja: työyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, työyhteisön voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen, yhteisöllinen oppiminen,
työn kehittäminen, yhteisten tavoitteiden luominen.

Työtavat: alustukset, keskustelu, harjoitukset, simulaatiot, kirjalliset tehtävät.     PALUU ETUSIVULLE
 

 
                                                                                                                                                                                                             Koulutuspalvelut -->
Ota yhteyttä:
Hannamaija Ylönen
valmennus@hannamaijaylonen.fi
p. 040 6764 161
www.hannamaijaylonen.fi