Hannamaija Ylönen
Move Your Mind I Mind Your Move
Oletko päättänyt lopettaa tupakoinnin? Hypnoosi tukee tupakoimattomuuttasi.
Ota yhteyttä ja varaa aika alkutapaamiseen!

Etusivu      Joukkueen psyykkinen valmennus

 
 
                                                                   JOUKKUEEN PSYYKKINEN VALMENNUS 
 
Joukkueen pitää tuntua ja näyttää joukkueelta, mikä vaatii tahtoa ja taitoja jokaiselta urheilijalta. Urheilijoiden täytyy pystyä asettamaan
joukkueen etu oman edun edelle. Valmennuksen avulla urheilijat ja valmentajat voivat kehittää henkilökohtaisia psyykkisiä valmiuksiaan ja 
vuorovaikutustaitojaan, mikä parantaa yhteispeliä ja joukkuehenkeä. Valmennus vahvistaa joukkueen edellytyksiä laadukkaaseen
suorittamiseen myös painetilanteissa ja kriittisten pelitapahtumien jälkeen. Valmennukseen voidaan yhdistää urheilijoiden ja valmentajien 
henkilökohtaisia tapaamisia.

Avainsanat: aktiivisuus, toiminnallisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.
 
Yleisiä teemoja: joukkueen itseluottamuksen vahvistaminen, yhteisten tavoitteiden luominen, urheilijoiden keskittymis- ja
paineensietokyvyn sekä itsepuheen kehittäminen, vireys- ja tunnetilan säätely, tarkkaavaisuuden suuntaaminen,
joukkuehengen parantaminen, vuorovaikutustaidot.
    
Työtavat: keskustelu, tehtävät, mielikuvatyöskentely, keskittymis- ja rentousharjoitukset.     PALUU ETUSIVULLE
 
                                                                                                                                                                               Valmentajien psyykkinen valmennus -->
Ota yhteyttä:
Hannamaija Ylönen
valmennus@hannamaijaylonen.fi
p. 040 6764 161
www.hannamaijaylonen.fi