Hannamaija Ylönen
Move Your Mind I Mind Your Move
Oletko päättänyt lopettaa tupakoinnin? Hypnoosi tukee tupakoimattomuuttasi.
Ota yhteyttä ja varaa aika alkutapaamiseen!

Etusivu      Henkilökohtainen psyykkinen valmennus
 
 
 
                                                                    HENKILÖKOHTAINEN PSYYKKINEN VALMENNUS
 
Urheilijan elämä on haasteellista ja toisinaan myös yksinäistä. Urheilu vaatii paljon myös läheisiltä ihmissuhteilta.
Elämäntilanne ja mieliala vaikuttavat niin harjoitusmotivaatioon kuin suoritustasoon. Psyykkisen valmentajan kanssa voit keskustella
luottamuksellisesti urheilu-uraasi koskettavista ja siihen vaikuttavista asioista. Valmennuksessa etsimme juuri sinulle sopivat keinot
esimerkiksi vireys- ja tunnetilan säätelyyn ja tarkkaavaisuuden kohdentamiseen sekä ylläpitoon. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on
tukea jaksamistasi ja fyysistä harjoitteluasi sekä auttaa sinua kilpailutilanteessa saavuttamaan paras suoritustasosi. 
Myös lajivalmentajasi on halutessasi tervetullut mukaan tapaamisiin.
 
Avainsanat: yksilöllisyys, aktiivisuus, toiminnallisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.
 
Yleisiä teemoja: itseluottamuksen vahvistaminen, keskittymis- ja paineensietokyvyn sekä itsepuheen kehittäminen,
vireys- ja tunnetilan säätely,  tarkkaavaisuuden suuntaaminen, elämänhallinta- ja vuorovaikutustaidot.
 
Työtavat: keskustelu, harjoitukset, kirjalliset tehtävät, mielikuvatyöskentely, rentous ja hypnoosi.     PALUU ETUSIVULLE
 
                                                                                                                                                                                  Joukkueen psyykkinen valmennus -->
Ota yhteyttä:
Hannamaija Ylönen
valmennus@hannamaijaylonen.fi
p. 040 6764 161
www.hannamaijaylonen.fi