Hannamaija Ylönen
Move Your Mind I Mind Your Move
Oletko päättänyt lopettaa tupakoinnin? Hypnoosi tukee tupakoimattomuuttasi.
Ota yhteyttä ja varaa aika alkutapaamiseen!

Etusivu      Esimiesvalmennus

 
 
                                                                         ESIMIESVALMENNUS
 
Esimiestyö on aina ihmissuhdetyötä, joka vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin. Työ vaatii monia taitoja, joita voi myös kehittää.
Esimiestyön haasteita on hyvä osata ennakoida, ja omia taitojaan kannattaa pohtia jo etukäteen. Myös omat vahvuudet on tärkeä tunnistaa.
Esimiehen rooli työyhteisössä on usein yksinäinen, ja työnohjauksellinen tuki on erityisesti haasteellisissa työtilanteissa tarpeen.
Jotta esimies voi tukea muita, on hänen voitava itse hyvin. Valmennus voi olla yksittäinen koulutustapahtuma, tai se voi koostua useammasta 
tapaamisesta myös pitemmällä aikavälillä. Sisältö ja toteutustapa sovitaan yrityksesi ja kohderyhmän tarpeitten mukaan.
Valmennukseen on mahdollista yhdistää vaikkapa patikointia luontoympäristöön tutustuen ja siitä virkistyen. Esimiesvalmennusta voidaan
toteuttaa myös yksilöllisesti.
 
Avainsanat: luottamuksellisuus, vastavuoroisuus, aktiivisuus, kokemuksellisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.
 
Yleisiä teemoja: esimiesroolin löytäminen ja vahvistaminen, omien vahvuuksien tunnistaminen, työssä jaksaminen, työryhmän
käynnistäminen ja ohjaaminen, esimies-alaiskeskustelujen toteuttaminen, ajatusten ja tunteiden tunnistaminen ja vastaanottaminen,
omien viestintä – ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ristiriitojen ja konfliktien käsittely.
 
Työtavat: alustukset, keskustelu, harjoitukset, simulaatiot, kirjalliset tehtävät.      PALUU ETUSIVULLE

 
                                                                                                                                                                                                      Työyhteisövalmennus -->
Ota yhteyttä:
Hannamaija Ylönen
valmennus@hannamaijaylonen.fi
p. 040 6764 161
www.hannamaijaylonen.fi